eurbs
2006/2007 EDITION
ENG ita dan spa ger bel ned pol fra Greek | Help | Search | Credits | Webmail
Home page > F.a.q. - Ofte stillede spørgsmål

E-Urbs
Hjemmeside
Nyheder

Program
Formål
Struktur
Kursusbeskrivelse

Undervisere og Institutioner
Undervisere
Tutorer
Undervisere
Samarbejdspartnere

Ansøgning
Adgangskrav
Ansøgningsskema og procedure
Studieafgift og stipendier

Yderligere information
Studiemiljø
Formelle forhold
Hvordan kommer man til Urbino?
F.a.q. - Ofte stillede spørgsmål
Fotogalleri
Kontakt

Land of Learning

F.a.q. - Ofte stillede spørgsmål

Generelle spørgsmål
Hvad er E-urbs?
Hvad er fordelene ved en sammensat tilgang?
Hvilken titel vil jeg opnå med mine studier på E-urbs?
Hvordan får jeg mere information om E-urbs?

Organisering af masteruddannelsen
Hvordan er masteruddannelsen organiseret?
Hvordan skal jeg følge kurserne online?
Hvad laver tutorerne?
Er alle undervisningstimer obligatoriske?
Skal jeg købe bøger og tekster?
Hvor mange fag er der?
Hvad er e-Portfolio? –Hvad skal jeg bruge det til?

Indmeldelse
Hvordan melder jeg mig til E-urbs masteruddannelse?
Er der et begrænset antal optagne?
Hvad er adgangskravene?

Administration
Hvad koster det at tilmelde sig uddannelsen?
Hvilke formaliteter skal jeg tage i betragtning ved tilmelding?
Hvad er dækket af studieafgiften?

Tekniske aspekter
Hvad har jeg brug for, for at kunne følge kurserne online?
Hvad er de tekniske minimumskrav for at følge kurserne online?
Hvad hvis jeg får tekniske problemer?
Virker læringssystemet også på MAC- og Linux-baserede systemer?

Sommerkursus i Urbino
Hvornår skal opholdet i Urbino finde sted?
Hvor skal vi bo, og hvor meget skal vi betale?
Hvordan er sommerkurset organiseret?


Generelle spørgsmål

Hvad er E-urbs?
E-urbs er en europæisk masteruddannelse i komparative urbane studier på 60 ECTS-point. Uddannelsens omfattende online undervisning og vejledning, samt det intensive sommerkursus i Urbino, har til formål at skabe et innovativt og internationalt læringsmiljø i samarbejde mellem højere videregående uddannelser og institutioner i Europa.

Hvad er fordelene ved en sammensat tilgang?
E-urbs udvikler et integreret og sammensat læringssystem, der er baseret på integrationen af virtuel og fysisk mobilitet og brug af IT, der støtter nye interaktionsmetodologier. Projektets tilgang kombinerer online undervisning med ’ansigt-til-ansigt’ undervisning, hvilket giver studerende og undervisere mulighed for at mødes ansigt-til-ansigt og udbygge effektiviteten af læringsprocessen.

Hvilken titel vil jeg opnå med mine studier på E-urbs?
European Master of Arts i komparative urbane studier

Hvordan får jeg mere information om E-urbs?
Besøg vores hjemmeside. Hvis du har brug for mere specifik information, kan du kontakte os under siden ’KONTAKT’.

Organisering af masteruddannelsen

Hvordan er masteruddannelsen organiseret?
E-urbs masteruddannelsen er et 60 ECTS-point studieprogram. For at drage fordel af uddannelsens sammensatte tilgang, er studieprogrammet opdelt i tre hovedperioder, der starter i august 2006 og slutter i juli 2007.

  Start Slut Varighed* ECTS Aktivitet Sted
1. periode 18/08 10/09 15 Intensivt ansigt-til-ansigt kursus Urbino (IT)
2. periode (a) 03/10 18/12 12 18 Online interaktion Hjemland
2. periode (b) 16/01 26/03 14 9 Online interaktion Hjemland
3. periode 15/05 30/07 10 18 Afsluttende arbejde og afhandling Værtsuniversitet
  18/08-06 30/07-07 39½ 60    

(*) Uger

Hvordan skal jeg følge kurserne online?
Alle online kurser vil være organiseret efter en præcis tidsplan. De studerende skal følge kurserne et vist antal timer på en specifik dato.

Hvad laver tutorerne?
Hvert samarbejdsuniversitet, der er involveret i E-urbs projektet, har tilknyttet en tutor, der kan bidrage med vejledning i forbindelse med alle masteruddannelsens aktiviteter. Tutorernes opgave er at bidrage med vejledning til de studerende under såvel online som ansigt-til-ansigt aktiviteter. Alle tutorerne taler engelsk samt det sprog, der tales på deres hjemmeuniversitet.

Er alle undervisningstimer obligatoriske?
Deltagelse i både online og ansigt-til-ansigt undervisning er obligatorisk. Deltagelse på minimum 75 % af undervisningen er et krav. 

Skal jeg købe bøger og tekster?
Ja. På siden ”KURSUSBESKRIVELSE” findes en oversigt over de tekster, der bliver undervist ud fra. Det vil dog være muligt at downloade noget materiale fra læringsplatformen.

Hvor mange fag er der?
På sommerskolen udbyder E-urbs masteruddannelsen 6 kurser, og under den online interaktionsperiode udbydes ligeledes 6 kurser.

Hvad er e-Portfolio? – Hvad skal jeg bruge det til?
Portfolio er en undervisningsmetodologi, der bliver anvendt på flere universiteter i Nordeuropa og Amerika. Formålet er at opsamle de studerendes vigtigste arbejde og dokumenter, og opbygget et brugbart arkiv til deres fremtidige karriere. Undervejs i uddannelsen vil de studerende have mulighed for at bruge en digital opbevaringsmappe, og på denne måde opbygge deres egen e-Portfolio.

- I din personlige e-Portfolio vil du kunne aktivere forskellige dokumenter, som f.eks. planlægningsdokumenter, hvor du kan beskrive, hvilke kurser du har fuldt, hvorfor du følger denne uddannelse, hvilke professionelle mål, du har og hvordan du bedst opnår disse. Disse dokumenter er et værktøj til selvrefleksion og strategisk planlægning, der har vist sig at være meget brugbart for studerende til at opnå indsigt i en given uddannelses potentiale for deres personlige og professionelle udvikling.

- Ethvert dokument, du kunne finde relevant at gemme, som f.eks. en rapport eller en vigtig tekst, du har læst, kan gemmes her. Dette kan hjælpe til at organisere og udnytte materiale, som, i andre sammenhænge, ofte bliver glemt eller opvaret ineffektivt.
Ved kursets afslutning vil du kunne downloade din digitale portfolio fra platformen (til en Cd-rom eller en anden platform), så du kan bruge dokumenterne i din fremtidige karriere.
Du vil modtage vejledning om brug af Portfolio af din lokale tutor.  

Indmeldelse

Hvordan melder jeg mig til E-urbs masteruddannelse?
Alle instruktioner og dokumenter angående E-urbs programmet er tilgængelige som PDF og RTF filer, som kan downloades (Ingen andre filtyper vil blive accepteret!). Ansøgningen, inklusiv det udfyldte ansøgningsskema og alle andre nødvendige eller uddybende dokumenter, skal afleveres senest 31. juli 2006. Se siden ’ANSØGNINGSSKEMA OG PROCEDURE’ for yderligere information.

Er der et begrænset antal optagne?
Der skal være minimum 15 og højest 30 studerende.

Hvad er adgangskravene?
Studerende, som ønsker at deltage i E-Urbs’ europæiske master i komparative urbane studier, skal opfylde følgende krav, som kan dokumenteres:
have fulgt en 3-årig uddannelse (opnået en bachelorgrad eller lignende relevant uddannelse);
have gode engelsk kundskaber (minimum niveau i TOEFL-standard eller lignende);
have to anbefalinger;
medsende et ’motivationsbrev’ på engelsk.
En udvælgelseskomité vil udvælge deltagerne ud fra ovenstående kriterier.

Administration

Hvad koster det at tilmelde sig uddannelsen?
De fleste internationale masteruddannelser er forbundet med studieafgifter, dog er der i visse EU-medlemslande meget lave studieafgifter (f.eks. Danmark og Tyskland). I disse tilfælde bliver studieafgiften betalt af staten gennem almindelige skatter. I det akademiske år 2006-2007 (og kun dette år) vil studieafgiften være betalt af den Europæiske Kommission, og de studerende skal derfor ikke selv betale.
Dog vil der være visse andre udgifter (f.eks. køb af pensum, ophold og logi i Urbino mm.), som skal afholdes af den enkelte studerende.

Hvilke formaliteter skal jeg tage i betragtning ved tilmelding?
Der er meget få formaliteter forbundet med tilmeldingen, hvis du kommer fra et EU-medlemsland. Studerende, der kommer fra ikke-europæiske lande, bør dog læse informationer på siden ’FORMELLE FORHOLD’.

Hvad er dækket af studieafgiften?
Studieafgiften (der ikke skal betales i året 2006-2007) dækker de generelle omkostninger ved masteruddannelsen. Den dækker altså ikke kost og logi, bøger eller yderligere materiale, der skal bruges i forbindelse med uddannelsen (se ovenstående punkt 1).

Tekniske aspekter

Hvad har jeg brug for, for at kunne følge kurserne online?
En computer, en internetforbindelse og en browser. De forskellige systemer, der bliver brugt i uddannelsen er baseret på webapplikationer, der overflødiggør yderligere software installationer.

Hvad er de tekniske minimumskrav for at følge kurserne online?
Systemet Land of Learning er udviklet i Java™ teknologi, der gør det kompatibelt med de fleste styresystemer og browsers, som f.eks:
Windows: (Internet Explorer, Netscape Navigator, FireFox, Moxilla, Opera)
Linux: (FireFox, Mozilla, Konqueror)
Mac: (Safari)

Hvad hvis jeg får tekniske problemer?
Tutorerne vil være behjælpelige med at løse tekniske problemer.

Virker læringssystemet også på MAC og i Linux-baserede systemer?
Ja. Begyndende med MAC OS 10.4, er der fuld kompatibilitet. For tidligere systemer, kontakt tutorerne for information.

Sommerkursus i Urbino

Hvornår skal opholdet i Urbino finde sted?
Det første intensive ’ansigt-til-ansigt’-kursus foregår i Urbino fra den 18. august 2006 til 12. september 2006.

Hvor skal vi bo, og hvor meget skal vi betale?
Der vil være nogle værelser til rådighed til de studerende under opholdet. Priserne for disse værelser vil blive offentligtgjort snarest muligt.

Hvordan er sommerkurset organiseret?
Denne første periode af uddannelsen består af seks kurser, fordelt på to kurser hver uge. På hvert kursus vil der være 10 undervisningsgange (2 timer om dagen i 5 dage), hvilket betyder, at der vil være 60 undervisningstimer i denne periode. Hver kursus giver 2,5 ECTS-point, og den første periode har således en værdi på 15 ECTS-point.

E-learning
lol

 

News

16/05/2007 - New application form for 2007/08 available online. - view

eu
This Virtual Campus project has been funded with support from the European Commission (project number: 2005-3870 /001-001 ELE ELEB12). This web site reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 


 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

2006 © www.e-urbs.net - All rights reserved