eurbs
2006/2007 EDITION
ENG ita dan spa ger bel ned pol fra Greek | Help | Search | Credits | Webmail
Home page > Doelstellingen

E-Urbs
Home page
Nieuws

Programma
Doelstellingen
Structuur
Cursusbeschrijvingen

Staf & Instituten
Professors
Tutors
Staf
Netwerk van instituten

Aanmelding
Toelatingseisen
Inschrijfformulier en procedure
Tarieven en beurs

Meer informatie
Werkomgeving
Formaliteiten
Hoe kom ik in Urbino?
F.a.q. - Veelgestelde vragen
Foto s
Contact

Land of Learning

Doelstellingen

E-Urbs
E-Urbs is een Europees masterprogramma van 60 ECTS op het gebied van vergelijkend stedelijk onderzoek. Het uitgebreide programma van online onderwijs en tutoractiviteiten en de intensieve ‘summer school’ in Urbino richten zich op het aanbieden van een innovatieve en internationale onderwijsomgeving in Europa. E-Urbs is gebaseerd op de ervaring en traditie van 9 prestigieuze Europese universiteiten en biedt een diepgaande kennis over de belangrijkste theorieën in het stedelijk onderzoek. Het multidisciplinaire en internationale karakter van de studie, versterkt door zijn vergelijkende benadering en een specifieke onderzoekstraining, biedt de mogelijkheid om stedelijke veranderingen beter te interpreteren en begrijpen en om passende strategieën en beleidsprogramma’s voor problemen van metropolen te analyseren.

Doelen
Het belangrijkste doel van E-Urbs is het creëren van een internationale virtuele campus voor de bestudering van stedelijke kwesties. Dankzij deze organisatievorm zal het mogelijk zijn om te profiteren van de ervaring en kennis van de beste en bekendste wetenschappers in het internationale stedelijk onderzoek. Daarnaast kan een vergelijkende benadering in de studie van veraf gelegen en verschillende stedelijke praktijken en beleidsprogramma’s ontwikkeld worden.

Innovatie
E-Urbs ontwikkelt een geïntegreerd gemengd studiesysteem, waarin virtuele en fysieke mobiliteit geïntegreerd worden met het gebruik van ICT, waardoor nieuwe interactiemethoden mogelijk gemaakt worden. Online onderwijs en klassikaal onderwijs vullen elkaar in deze gemengde benadering aan. Studenten en docenten ontmoeten elkaar eerst ‘face-to-face’ en kunnen daarna de efficiëntie van het leerproces via online interacties vergroten. Het programma begint met een intensieve cursus in Urbino en wordt gevolgd door online cursussen. Bij het online-onderwijs worden traditionele ICT-technieken voor leren op afstand aangevuld met nieuwe visuele en heuristische benaderingen.

Echt internationaal
Het gezamenlijke verdrag van de Raad van Europa en UNESCO (1997) en de Verklaring van Bologna (1999) hebben het hoger onderwijs in Europa veranderd. E-Urbs maakt virtuele en fysieke mobiliteit mogelijk en integreert ze in een samenhangend internationaal studieprogramma in vergelijkend stedelijk onderzoek. Het tot stand brengen van een internationaal / Europees curriculum zal veel profiteren van de interactie op afstand. Het gebruik van ODL-middelen zal het studenten en docenten mogelijk maken om de vergelijkende en interdisciplinaire benadering te bevorderen.    

 

16/05/2007 - New application form for 2007/08 available online. | info

www.e-urbs.net - European Master in Comparative Urban Studies Programme - Objectives

E-learning
lol

 

News

// - - view

eu
This Virtual Campus project has been funded with support from the European Commission (project number: 2005-3870 /001-001 ELE ELEB12). This web site reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 


 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

2006 © www.e-urbs.net - All rights reserved