eurbs
2007/2008 EDITION
ENG ita dan spa ger bel ned pol fra Greek | Help | Search | Credits | Webmail
Home page > Formål

E-Urbs
Hjemmeside
Nyheder

Program
Formål
Struktur
Kursusbeskrivelse

Undervisere og Institutioner
Undervisere
Tutorer
Undervisere
Samarbejdspartnere

Ansøgning
Adgangskrav
Ansøgningsskema og procedure
Studieafgift og stipendier

Yderligere information
Studiemiljø
Formelle forhold
Hvordan kommer man til Urbino?
F.a.q. - Ofte stillede spørgsmål
Fotogalleri
Kontakt

Land of Learning

Formål

E-Urbs
E-urbs er en europæisk master uddannelse i komparative urbane studier til 60 ECTS-point. Udannelsens omfattende online undervisning og vejledning – og en intensiv sommerskole i Urbino – har til formål at skabe et innovativt og internationalt læringsmiljø i Europa.
E-urbs er baseret på erfaringer fra ni prestigefyldte europæiske universiteter, som kan bidrage med stor viden inden for hovedteorierne om urbane studier.
Udannelsens multidisciplinære og internati

onale karakter, understreget ved dens komparative tilgang og specifikke feltarbejde, udvikler evnen til at fortolke og forstå urbane forandringer. Ydermere udvikles evnen til at analysere anvendelige strategier og politiske værktøjer i forbindelse med storbyproblematikker.

Formål
Hovedformålet med E-urbs projektet er at skabe et ’internationalt virtuelt campus’-arrangement til studier af urbane temaer. Denne organiseringsform gør det muligt at drage fordel af erfaringer og kompetencer fra dygtige og anerkendte forskere på internationalt niveau, og samtidig få mulighed for at udvikle en komparativ tilgang til studier af fjerne og forskelligartede urbane realiteter og bypolitikker.

Innovation
E-urbs udvikler et integreret (blended mode) læringssystem, der støtter nye interaktionsmetodologier, idet projektet er baseret på integration af virtuel og fysisk mobilitet og brugen af ICT. Projektets tilgang kombinerer online undervisning med ’ansigt-til-ansigt’ undervisning, hvilket giver studerende og undervisere mulighed for at mødes ansigt-til-ansigt og udbygge effektiviteten af læringsprocessen i den følgende online interaktion. I august måned afholdes et indledende sommerkursus i Urbino, som derefter vil blive fulgt op af kurser online. I denne online interaktion vil traditionelle IT-baserede fjernundervisningsteknikker blive kombineret med nye visuelle og heuristiske tilgange.     

Internationalt, i ordets sande forstand  
Council of Europe-UNESCO joint-koventionen (1997) og Bolognadeklarationen (1999) har forandret scenariet for videregående uddannelser i Europa.
E-urbs er et international studieprogram i ordets sande forstand, som kombinerer virtuel og fysisk mobilitet med komparative urbane studier.
Etableringen af et internationalt/europæisk studieprogram kan få store fordele af ikke-lokaliseret interaktion. Brugen af ODL-devices vil især hjælpe studerende og undervisere til at udvikle en komparativ og interdisciplinær tilgang.

E-learning
lol

 

News

16/05/2007 - New application form for 2007/08 available online. - view

eu

 


 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

2007 © www.e-urbs.net - All rights reserved