eurbs
2007/2008 EDITION
ENG ita dan spa ger bel ned pol fra Greek | Help | Search | Credits | Webmail
Home page > ??????????

E-Urbs
?????? ??????
???

?????????
??????
????
????????? ??? ?????????

????????? ??? ????????
?????????
???????????
?????????
?????? ?????????

??????
???????????? ????????
??????? ??????? ??? ??????????
???????? ??? ?????????

????????? ???????????
?????????? ????????
??????????
??? ?? ??????? ??? Urbino
?????? ?????????
?????? ???????
???????????i

Land of Learning

??????????

Πριν την άφιξη στο Ουρμπὶνο

Σιγουρευτεὶτε οτι ὲχετε ὲγκυρο διαβατὴριο ή ταυτὸτητα κατά την διάρκεια ὸλης της περιὸδου του προγράμματος (απὸ τον Αὺγουστο 2007 ὲως τον Αὺγουστο 2008). Αυτό θα σας αποφὺγει περαιτὲρω τυπικὸτητες στην Ιταλὶα ή στα συνεργαζὸμενα Πανεπιστήμια των άλλων Κρατών, για την διάρκεια των σπουδὼν σας.

Εὶσοδος με βὶζα, ὰδεια παραμονής

Οι τυπικὲς διαδικασὶες για βίζα και για άδεια παραμονὴς εὶναι διαφορετικὲς για πολὶτες προερχὸμενους εντὸς και εκτὸς της Ευρωπαικής Ενωσης. Στην παροὺσα, η ΕΕ περιλαμβάνει τα Ευρωπαικά Κράτη Μελη και επιπλὲον την Ισλανδὶα, το Λὶχτενσταιν και την Νορβηγὶα.

Φοιτητὲς εντὸς της ΕΕ

Οι πολὶτες της ΕΕ ὲχουν δικαὶωμα πρὸσβασης και παραμονὴς σε ὸλα τα ευρωπαικά κράτη της Ενωσης. Επιπλὲον, δεν χρειάζονται τις τυπικὲς διαδικασὶες βὶζας.

Φοιτητὲς εκτός της ΕΕ.

Οι πολὶτες  εκτὸς της ΕΕ χρειάζονται βὶζα για να εισὲλθουν στην Ιταλὶα και να ταχιδὲψουν στα Ευρωπαικά Κράτη (στην περὶπτωση που ταχιδεύουν με λεωφορεὶο, αυτοκὶνητο ή τραὶνο. Οπωσδὴποτε, οι μη ΕΕ πολὶτες απαλλάσσονται απὸ την βὶζα για την εὶσοδὸ τους στην Ιταλὶα. Οι μη ΕΕ πολὶτες θα χρειαστοὺν και προσωρινή άδεια παραμονής. Παρακαλοὺμε επικοινωνεὶστε με την Πρεσβεὶα σας ὸταν θα κάνετε ὲτηση για την βὶζα και για ὸλα τα υπὸλοιπα ὲγγραφα σχετικά με την βὶζα. Μὸλις λάβετε το γράμμα της εισαγωγὴς σας θα πρὲπει να ξεκινήσετε αμὲσως την διαδικασὶα για βὶζα, ως φοιτητὲς προς το Ιταλικὸ διπλωματικὸ ὴ Προξενικὸ Σώμα της Χὼρας κατοικὶας σας ὴ στο Προξενικὸ Σὼμα που εκπροσωπεὺει την Ιταλὶα.

E-learning
lol

 

News

16/05/2007 - New application form for 2007/08 available online. - view

eu

 


 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

2007 © www.e-urbs.net - All rights reserved