eurbs
2007/2008 EDITION
ENG ita dan spa ger bel ned pol fra Greek | Help | Search | Credits | Webmail
Home page > Struktura

E-Urbs
Strona g?體na
Wiadomo?ci

Program
Cele
Struktura
Opis zaj??

Kadra naukowa i Instytucje
Profesorowie
Opiekunowie naukowi
Pracownicy
Sie? Instytut體

Warunki przyj?cia na studia
Wymagania
Formularz podania oraz procedura
Op?aty i stypendia

Informacje dodatkowe
Warunki pracy
Formalno?ci, jakich trzeba dope?ni?
Jak dojecha? do Urbino
Cz?sto zadawane pytania
Foto galeria
Kontakt

Land of Learning

Struktura

Studia magisterskie E-Urbs oferuj膮 program nauczania obj臋ty systemem zalicze艅 wed艂ug punktacji ECTS (艂膮cznie mo偶na uzyska膰 60 punkt贸w), w tym r贸wnie偶 mo偶na zda膰 egzamin magisterski. Aby skorzysta膰 z tej oferty, zaj臋cia zosta艂y podzielone na trzy g艂贸wne okresy nauczania: od 30.08.2007 r. do 31.08.2008 r.

 

 

Rozpocz臋cie

Zako艅czenie

Okres trwania*

Punktacja
ECTS

Dzia艂alno艣膰

Miejsce pobytu

1. okres

30.08.07

26.09.07

 

15

Bezpo艣rednie uczestnictwo w intensywnych zaj臋ciach

Urbino

2. okres (a)

09.10.07

20.12.07

 

18

Komunikowanie si臋 on-line

Kraj zamieszkania

2. okres (b)

15.01.08

27.03.08

 

9

Komunikowanie si臋 on-line

Kraj zamieszkania

3. okres

31.03.08

31.08.08

 

18

Pisanie pracy i egzamin magisterski

Uniwersytet goszcz膮cy

 

30.08.07

31.08.08

 

60

 

 

(*) Tygodnie

W trakcie studi贸w organizowane s膮 r贸偶ne formy nauczania/szkolenia, a studenci s膮 zobowi膮zani do wykonania okre艣lonych zada艅. Poszczeg贸lne bloki tematyczne stanowi膮 cz臋艣膰 zaj臋膰.

PIERWSZY OKRES: Bezpo艣rednie uczestnictwo w intensywnych zaj臋ciach.
(Od 30.08.2007 r. do 26.09.2007 r.)

W tym czasie odb臋dzie si臋 6 zaj臋膰 鈥 w ka偶dym tygodniu po dwa zaj臋cia. Na ka偶de z tych zaj臋膰 przypada 10 godzin kszta艂cenia. Jeden taki kurs ma warto艣膰 2,5 punktu w systemie zalicze艅 ECTS, za艣 za ca艂y ten okres mo偶na otrzyma膰15 punkt贸w ECTS.
鈥瀂estaw powitalny鈥 (鈥Welcome Package鈥): komplet narz臋dzi magistra (3 dni) Yuri Kazepov i Giovanni Torrini

 1. Przedstawienie studi贸w oraz samego miasteczka Urbino. Prezentacja uczestnik贸w i om贸wienie planu zaj臋膰.
 2. Intensywny kurs internetowy z zakresu metodologii: Jak znale藕膰 potrzebne informacje w Internecie?
 3. Oczekiwania i wprowadzenie do programu nauczania jako narz臋dzia pomocnego przy zarz膮dzaniu swoim 鈥瀙ortfolio鈥.
 4. Og贸lne wprowadzenie do zasad korzystania z oprogramowania on-line (Kraina Nauki = Land of learning).

Pierwszy tydzie艅 (2 zaj臋cia, 5 punkt贸w ETCS)

 1. Kluczowe zagadnienia z zakresu bada艅 miejskich (Hartmut Haussermann, Niemcy)
 2. Miejski projekt badawczy (wyb贸r hipotez badawczych, jak si臋 nimi pos艂ugiwa膰, jak oceni膰 i potwierdzi膰 rezultaty) (Wim Ostendorf, Holandia)

Drugi tydzie艅 (2 zaj臋cia, 5 punkt贸w ETCS)

 1. Stadium przej艣ciowe w zarz膮dzaniu miastem, dyskusje i praktyka (Hans Thor Andersen, Dania)
 2. Analiza danych por贸wnawczych (M. Pisati, IT)

Trzeci tydzie艅 (2 zaj臋cia, 5 punkt贸w ETCS)

 1. Rozumienie zmian zachodz膮cych w miastach (Chris Kesteloot, Belgia)
 2. Wykorzystanie metod ilo艣ciowych i jako艣ciowych w badaniach miejskich (G. Nuvolati et al., W艂ochy)

Sprawozdanie, egzamin i ocena (3 dni)

Po 3 i p贸艂 tygodnia nauczania studenci zostan膮 ocenieni przy u偶yciu r贸偶nych metod: . S膮 to:

  1. Testy wielokrotnego wyboru oraz testy z pytaniami otwartymi. Na ka偶dych zaj臋ciach studenci musz膮 wype艂ni膰 kwestionariusze zawieraj膮ce zestaw r贸偶nych odpowiedzi do wyboru, a tak偶e pytania otwarte. Profesorowie oceni膮 odpowiedzi na pytania otwarte, natomiast testy wielokrotnego wyboru zostan膮 sprawdzone automatycznie.
  2. Prace pisemne. Studenci b臋d膮 mieli do napisania dwie prace: jedna praca dotyczy zagadnie艅 metodologicznych; druga praca dotyczy zagadnie艅 teoretycznych.

Je艣li student nie zda egzaminu za pierwszym razem, konieczne b臋dzie powt贸rne przyst膮pienie do egzaminu, a wyk艂adowcy udziel膮 dora藕nej pomocy.

DRUGI OKRES Nauka on-line
(Od 09.10.07 r. do 20.12.07 r. oraz od 15.01.08 r. do 27.03.08 r.)

W tym czasie zaj臋cia akademickie b臋d膮 prowadzone za pomoc膮 po艂膮czenia on-line i przewiduj膮 prezentacj臋 6 najwa偶niejszych temat贸w w poszczeg贸lnych blokach szkoleniowych. Przy zaliczeniu ca艂o艣ci tego materia艂u b臋dzie mo偶na uzyska膰 w sumie 27 punkt贸w.
Wyk艂ady zosta艂y podzielone w nast臋puj膮cy spos贸b:

Opis zaj臋膰 Profesor Punktacja ECTS

Konkurencyjno艣膰 i zmiany gospodarcze zachodz膮ce w miastach w Europie

Pareja i Kloosterman 6
Strefa zabudowana i mobilno艣膰 Alan Murie 3
Spo艂ecze艅stwo i kultura Hans Thor Andersen 6
To偶samo艣膰 i r贸偶norodno艣膰 Ian Rath 3
Rz膮dy, obywatelstwo i uczestniczenie w zmianie miejskiego kontekstu Marisol Garcia i Yuri Kazepov 6
Jako艣膰 偶ycia: zagadnienia tradycjonalistyczne i innowacyjne. Gianpaolo Nuvolati 3

Istnieje r贸wnowaga pomi臋dzy liczb膮 punkt贸w ECTS a liczb膮 rozm贸w (czat贸w) przez sie膰 internetow膮 przeprowadzonych w trakcie zaliczania ka偶dego bloku tematycznego (1 punkt ECTS = 1 czat). W sumie b臋dzie zorganizowanych 27 czat贸w. Ka偶dorazowo odb臋dzie si臋 r贸wnie偶 czat z udzia艂em zaproszonego naukowca spoza sieci uczestnicz膮cych instytut贸w. Przewa偶nie b臋dzie to og贸lnie znany naukowiec, wielki znawca danej tematyki.

 

E-learning
lol

 

News

16/05/2007 - New application form for 2007/08 available online. - view

eu

 


 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

2007 © www.e-urbs.net - All rights reserved